بازدید فرماندار و مسئولین ری
هشدار اپکس در مورد احتمال آزاد سازی نرخ ارز خوراک
بحران سوخت با افزایش قیمت قیر
جلسه مهم فعالان صنعت قیر در اتحادیه
بازدید عضو هیئت مدیره از غرفه دنیای انرژی