شرکت تولیدی قیر دژپا

تماس با ما

تماس با ما
تماس با ما
دفتر مرکزی

دفتر مرکزی:

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان سپهر،

 پلاک 20، واحد 5

کدپستی: 1468943767

تلفن:  17-15 999 886

فکس:  18 999 886

 

آدرس: تهران، جاده قم، پلیس راه حسن آباد، جاده وهن آباد،

جنب شن و ماسه شنکو، مجتمع تولیدی دژپا

تلفن:   8-55 593 562  |  84 221 562

فکس:  59 593 562