شرکت تولیدی قیر دژپا

قیر راهسازی 100-80

قیر 80/100
قیر 80/100

اصطلاحاً به گریدی از قیرهای پالایشگاهی گفته می شود که از هوادهی وکیوم باتوم برج تقطیر به دست آمده و درجه نفوذ آن بین 80 تا 100 دهم میلی متر است. بیشترین استفاده این نوع قیر در صنایع راهسازی، عایق کاری، ساختمان سازی و همچنین تولید قیرهای مایع می باشد. از نظر محل استفاده، قیر 80/100 بیشتر مناسب مناطق آب و هوایی سردسیر است.

قیر 80/100