شرکت تولیدی قیر دژپا

قیر راهسازی 70-60

قیر راهسازی 60/70
قیر راهسازی 60/70

اصطلاحاً به گریدی از قیرهای پالایشگاهی گفته می شود که از هوادهی وکیوم باتوم برج تقطیر به دست آمده و درجه نفوذ آن بین 60 تا 70 دهم میلی متر است. بیشترین استفاده این نوع قیر در صنایع راهسازی، عایق کاری، ساختمان سازی و همچنین تولید قیرهای مایع می باشد. از نظر محل استفاده، قیر60/70 بیشتر مناسب مناطق آب و هوایی معتدل است.

قیر راهسازی 60/70