شرکت تولیدی قیر دژپا

قیمت انواع قیر و بشکه

قیمت انواع قیر و بشکه
قیمت انواع قیر و بشکه

جهت مذاکره و اخذ بهترین قیمتها با واحد بازرگانی تماس حاصل فرمایید.

لطفا تماس بگیرید

قیر 40/50

FOB بندرعباس بشکه ای

لطفا تماس بگیرید

بشکه خالی

بشکه خالی 150 کیلویی

 

رنگ شده مخصوص صادرات قیر

لطفا تماس بگیرید

قیر 60/70

FOB بندرعباس بشکه ای

لطفا تماس بگیرید

بشکه خالی

بشکه خالی 180 کیلویی

 

رنگ شده مخصوص صادرات قیر

لطفا تماس بگیرید

قیر 60/70

فله

 

تحویل درب کارخانه

لطفا تماس بگیرید

قیر 60/70

بشکه ای

 

تحویل درب کارخانه