شرکت تولیدی قیر دژپا

مزیت ها

مزیت ها
مزیت ها
مزیت ها

  تولید انواع قیر طبق استاندارد ملی ایران، ASTM آمریکا و CE اروپا

 

  تولید بشکه صادراتی و بسته بندی قیر در محل تولید جهت حفظ کیفیت

 

  عرضه در بورس کالای ایران

 

  تولید قیر های خاص طبق سفارش مشتری

 

  تعهد و مشتری مداری

 

  قیمت رقابتی