شرکت تولیدی قیر دژپا
وکیوم باتوم

این شرکت آمادگی خرید و فروش هر گونه وکیوم باتوم را دارد.