شرکت تولیدی قیر دژپا

قیرراهسازی R85-25

قیر R85-25
قیر R85/25

اصطلاحاً به گریدی از قیرهای پالایشگاهی گفته می شود که از هوادهی وکیوم باتوم برج تقطیر به دست آمده و درجه نرمی بالایی دارد. در این دسته از قیرها عدد اول نشان دهنده نقطه ی نرمی قیر یا همان Softening point  است و عدد دوم نشان دهنده نقطه نفوذپذیری قیر یا همان Penetration می باشد. بیشترین مصارف این نوع قیر در صنایع عایق کاری، ساختمان سازی می باشد. در این دسته از قیرها بین عدد نقطه نرمی و دمای هوای محل استفاده رابطه ی مستقیم وجود دارد..

قیر R85-25